Toegankelijkheidsonderzoek Prognosemodel Zorg en Welzijn

Het doel van dit toegankelijkheidsonderzoek is om aan te geven aan welke eisen van WCAG 2.1, niveau AA wordt voldaan en welke niet.