Verantwoordingsdocument Prognosemodel Zorg en Welzijn

Het verantwoordingsdocument bevat een uitgebreide beschrijving van het Prognosemodel Zorg en Welzijn.