Beeld: Bert de Jong
Gehandicapte met begeleiders
Beeld: Bert de Jong
Beeld: Bert de Jong
Beeld: Bert de Jong
Beeld: Bert de Jong

Home

Welkom op de website van het Prognosemodel Zorg en Welzijn. Het prognosemodel is ontwikkeld om landelijke en regionale partijen meer inzicht te geven in verwachte tekorten aan personeel in de sector zorg en welzijn.

Prognoses

Het prognosemodel is door ABF Research ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de partners in het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) en RegioPlus. Concreet gaat het dan om de samenwerkingsverbanden van regionale werkgevers in zorg en welzijn, de landelijke sociale partners (arbeidsmarktfondsen) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Geïnteresseerden kunnen op dashboards prognoses vinden voor hun regio en/of branche. De dashboards zijn voor iedereen toegankelijk.

Online tool

De aangesloten partijen kunnen in de online tool terecht voor de achterliggende data bij de prognoses en om zelf analyses en presentaties te maken. Daarnaast kunnen aangesloten partijen met behulp van het prognosemodel scenario's opstellen en doorrekenen. Voor toegang tot databank in de online tool heeft u een gebruikersaccount nodig. Om toegang te krijgen tot de scenario-editor dient u daarnaast de gebruikersinstructie te bekijken.