Aanpak tekorten in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt met landelijke en regionale partners aan de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. De aanpak krijgt vorm in het Actieprogramma Werken in de Zorg. Prognoses van verwachte personeelstekorten en -overschotten ondersteunen het monitoren van beleid en het vormgeven van nieuw arbeidsmarktbeleid.

De hoofdambitie van het Actieprogramma Werken in de Zorg is voldoende medewerkers, die goed zijn toegerust voor en tevreden zijn met het belangrijke werk dat zij doen. Om de voortgang van het terugdringen van het tekort te meten, kijken we naar het verwachte tekort in 2022. Bij de actuele prognose is dat verwachte personeelstekort in zorg en welzijn (smal) tussen de 56.300 en 73.800 personen. De grootste tekorten worden verwacht in de verpleeghuiszorg en de thuiszorg. Wat betreft beroepsgroepen zijn de verwachte tekorten het grootst bij verzorgenden en mbo- en hbo-verpleegkundigen.