Aanpak tekorten in de zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport werkt met landelijke en regionale partners aan de aanpak van arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. De aanpak krijgt vorm in het programma  “Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en welzijn”. Prognoses van verwachte personeelstekorten en -overschotten ondersteunen het monitoren van beleid en het vormgeven van nieuw arbeidsmarktbeleid.

Het verwachte tekort in 2022 bedraagt bijna 49 duizend personen in zorg en welzijn (smal). Op de lange termijn zorgen de beperktere toename van het arbeidsaanbod en een stijging van het zorggebruik door vergrijzing voor een toename van het tekort. In 2031 wordt een tekort van 135 duizend werknemers verwacht. De grootste tekorten worden verwacht in de verpleeghuiszorg en de thuiszorg. Wat betreft beroepsgroepen zijn de verwachte tekorten het grootst bij verzorgenden en mbo- en hbo-verpleegkundigen.