Nieuwe prognose live

Op donderdag 20 januari is de nieuwe prognose van het verwachte personeelstekort tot 2031 gepubliceerd op de dashboards en in de online tool.

Het verwachte tekort in 2022 bedraagt bijna 49 duizend personen in zorg en welzijn (smal). In 2031 wordt een tekort van 135 duizend werknemers verwacht. De resultaten van de nieuwe prognose worden nader toegelicht in onderstaande kamerbrief.