Correctie instroom en uitstroom dashboard

Per 20 juni heeft er op de dashboards voor de verschillende branches een correctie plaatsgevonden van de gemiddelde instroom en uitstroom per jaar. Deze gemiddelden bleken foutief berekend te zijn.