Nieuwe prognose live

Op woensdag 22 maart is de nieuwe prognose van het verwachte personeelstekort tot 2032 gepubliceerd op de dashboards en in de online tool. De resultaten van de nieuwe prognose worden nader toegelicht in onderstaande kamerbrief.