Branches in zorg en welzijn

Voor de hele sector (breed en smal) en alle branches zijn prognoses beschikbaar van de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt. Deze zijn beschikbaar op openbare dashboards. Hier is ook informatie beschikbaar over verwachte vraag, aanbod, aantal werknemers en mobiliteit. Aanvullende cijfers zijn te vinden in de online tool. Klik op de naam van een branche om naar het dashboard voor die branche te gaan.

Definitie sector zorg en welzijn

Het ministerie van Volkgezondheid, Welzijn en Sport hanteert een smalle definitie van de sector zorg en welzijn: het ministerie telt cijfers over de branche kinderopvang niet mee bij cijfers over de sector zorg en welzijn. Dit omdat de branche kinderopvang valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Voor veel landelijke en regionale partijen is het nuttig om de branche kinderopvang wel mee te nemen voor een volledig beeld van de sector. Zij hanteren vaak de brede definitie. In het prognosemodel kunt u daarom zowel voor de smalle als brede definitie van de sector kiezen.