Over het prognosemodel

Het Prognosemodel Zorg en Welzijn geeft inzicht in de verwachte ontwikkeling van de vraag naar arbeid (arbeidsvraag) en het aanbod van arbeid (personeelsaanbod) tot 2032. Prognoses zijn beschikbaar voor alle branches, zowel landelijk als voor de 28 RegioPlus-arbeidsmarktregio's en de 43 zorgkantoorregio's. De prognoses zijn doorberekend voor verschillende scenario's.